Harmann Regulator temperatury TH2

339.15

SKU: 1bb6551c967b

Opis

Opis: Programowalny regulator temperatury do sterowania pracą elektrycznych rezystancyjnych urządzeń grzewczych (nagrzewnic, konwektorów, o podłogowych mat grzejnych, etc.). Zakres regulacji temperatury od 5°C do 30°C (40°C – wersja kanałowa, dokładność ±0,2°C) ustawiany za pomocą przycisków na obudowie. Regulator posiada wbudowany ekran LCD, na którym wyświetlane są min.: aktualne wskazania wartości temperatury w pomieszczeniu lub w kanale (podłodze), aktualny tryb pracy, data i godzina, funkcja pomiarowa, stopień wykorzystanej mocy grzewczej, tryb pracy programatora. Mała, kompaktowa obudowa wykonana z odpornego na uderzenia i promieniowanie UV tworzywa ABS barwionego na kolor biały. Regulator jest przystosowany do montażu w standardowej ściennej puszce elektrycznej (montaż podtynkowy), w komplecie dostarczana jest dodatkowa zaślepka. Klasa izolacji II, stopień ochrony IP21. Funkcje i sterowanie: Regulator posiada wbudowany programator czasowy, który pozwala na jak najlepsze dopasowanie stopnia wykorzystania urządzeń grzewczych do aktualnego zapotrzebowania. Do wyboru są dwa tryby pracy: ręczny lub automatyczny. W trybie ręcznym można dokonać własnych ustawień wartości temperatury dla poszczególnych dni, lub utrzymywać stałą wartość temperatury przez cały czas. Tryb automatyczny umożliwia całkowicie zaprogramowaną w okresie tygodniowym (24h) pracę systemu grzewczego w oparciu o cztery okresy pracy: poranek (6:00- 8:30), w pracy (8:30-16:00), w domu (16:00-23:00), noc (23:00-6:00) i dwie o o wartości temperatur zadanych: komfort 21°C (28°C – dla czujnika o kanałowego/podłogowego) – podczas przebywania w domu i ekonomiczna 16,5°C o (20°C – dla czujnika kanałowego/podłogowego) – w nocy lub poza domem. Istnieje także możliwość ręcznej zmiany nastawionej wartości temperatury do czasu aktywowania kolejnego okresu pracy. Tryb automatyczny wyposażony został także w przydatną funkcję „wczesny start” – dzięki której regulator automatycznie dopasowuje optymalny moment aby załączyć ogrzewanie w celu osiągnięcia zadanej wartości temperatury przed rozpoczęciem trybu poranek. Termostat może kontrolować pracą nagrzewnicy w oparciu o wskazania wbudowanego czujnika pomieszczeniowego (wersja A), sondy kanałowej/podłogowej (wersja F) lub obu na raz (wersja AF). W ostatnim przypadku regulacja temperatury w pomieszczeniu może odbywać się według wskazań czujnika pomieszczeniowego (wbudowanego), natomiast odczyt z sondy można skonfigurować jako zabezpieczenie przed zbyt wysoką lub zbyt niską temperaturą powietrza w kanale/podłodze. Zakres minimalnej i maksymalnej wartości temperatury ustawia się w przedziale od 5°C do 40°C. Regulatory temperatury serii TH pracują w cyklu piętnastominutowym. Zmierzona różnica temperatur z ostatnich piętnastu minut pozwala określić tempo wzrostu lub spadku temperatury w danym okresie czasu. Na tej podstawie układ elektroniczny regulatora decyduje jak długo w kolejnym cyklu (i czy w ogóle) mają pracować elementy grzewcze, aby zapewnić stałą temperaturę w pomieszczeniu lub w kanale zgodnie z uprzednio dokonaną nastawą. Zastosowanie cyklu piętnastominutowego, a nie np. minutowego, pozwala na wykorzystanie bezwładności cieplnej elementów grzejnych zwłaszcza w przypadku nagrzewnic większych mocy, a także znacznie rzadsze załączanie styczników używanych w regulacji nagrzewnic o mocach przekraczających dopuszczalne obciążenie pojedynczego termostatu, co wydatnie ogranicza awaryjność tych elementów instalacji. Maksymalna temperatura pracy: 30(40)°C Zastosowanie: Regulacja pracy nagrzewnic kanałowych (jednofazowych do 3,4 kW – bezpośrednio, dwu-, lub trójfazowych, oraz nagrzewnic jednofazowych o większych mocach – poprzez stycznik), elektrycznego ogrzewania podłogowego, listw grzewczych, konwektorów, etc. Możliwość sterowania wodnymi układami grzewczymi poprzez współpracę z siłownikiem zaworu wodnego. Idealne zastosowanie do użytku w domach jednorodzinnych, budynkach mieszkalnych lub hotelowych ze względu na całkowitą automatyzację pracy.

Harmann

xxxxx

yyyyy

Sprawdź