Harmann Regulator temperatury TH2

339.15

Opis

Opis: Programowalny regulator temperatury do sterowania pracą elektrycznych rezystancyjnych urządzeń grzewczych (nagrzewnic, konwektorów, o podłogowych mat grzejnych, etc.). Zakres regulacji temperatury od 5°C do 30°C (40°C – wersja kanałowa, dokładność ±0,2°C) ustawiany za pomocą przycisków na obudowie. Regulator posiada wbudowany ekran LCD, na którym wyświetlane są min.: aktualne wskazania wartości temperatury w pomieszczeniu lub w kanale (podłodze), aktualny tryb pracy, data i godzina, funkcja pomiarowa, stopień wykorzystanej mocy grzewczej, tryb pracy programatora. Mała, kompaktowa obudowa wykonana z odpornego na uderzenia i promieniowanie UV tworzywa ABS barwionego na kolor biały. Regulator jest przystosowany do montażu w standardowej ściennej puszce elektrycznej (montaż podtynkowy), w komplecie dostarczana jest dodatkowa zaślepka. Klasa izolacji II, stopień ochrony IP21. Funkcje i sterowanie: Regulator posiada wbudowany programator czasowy, który pozwala na jak najlepsze dopasowanie stopnia wykorzystania urządzeń grzewczych do aktualnego zapotrzebowania. Do wyboru są dwa tryby pracy: ręczny lub automatyczny. W trybie ręcznym można dokonać własnych ustawień wartości temperatury dla poszczególnych dni, lub utrzymywać stałą wartość temperatury przez cały czas. Tryb automatyczny umożliwia całkowicie zaprogramowaną w okresie tygodniowym (24h) pracę systemu grzewczego w oparciu o cztery okresy pracy: poranek (6:00- 8:30), w pracy (8:30-16:00), w domu (16:00-23:00), noc (23:00-6:00) i dwie o o wartości temperatur zadanych: komfort 21°C (28°C – dla czujnika o kanałowego/podłogowego) – podczas przebywania w domu i ekonomiczna 16,5°C o (20°C – dla czujnika kanałowego/podłogowego) – w nocy lub poza domem. Istnieje także możliwość ręcznej zmiany nastawionej wartości temperatury do czasu aktywowania kolejnego okresu pracy. Tryb automatyczny wyposażony został także w przydatną funkcję „wczesny start” – dzięki której regulator automatycznie dopasowuje optymalny moment aby załączyć ogrzewanie w celu osiągnięcia zadanej wartości temperatury przed rozpoczęciem trybu poranek. Termostat może kontrolować pracą nagrzewnicy w oparciu o wskazania wbudowanego czujnika pomieszczeniowego (wersja A), sondy kanałowej/podłogowej (wersja F) lub obu na raz (wersja AF). W ostatnim przypadku regulacja temperatury w pomieszczeniu może odbywać się według wskazań czujnika pomieszczeniowego (wbudowanego), natomiast odczyt z sondy można skonfigurować jako zabezpieczenie przed zbyt wysoką lub zbyt niską temperaturą powietrza w kanale/podłodze. Zakres minimalnej i maksymalnej wartości temperatury ustawia się w przedziale od 5°C do 40°C. Regulatory temperatury serii TH pracują w cyklu piętnastominutowym. Zmierzona różnica temperatur z ostatnich piętnastu minut pozwala określić tempo wzrostu lub spadku temperatury w danym okresie czasu. Na tej podstawie układ elektroniczny regulatora decyduje jak długo w kolejnym cyklu (i czy w ogóle) mają pracować elementy grzewcze, aby zapewnić stałą temperaturę w pomieszczeniu lub w kanale zgodnie z uprzednio dokonaną nastawą. Zastosowanie cyklu piętnastominutowego, a nie np. minutowego, pozwala na wykorzystanie bezwładności cieplnej elementów grzejnych zwłaszcza w przypadku nagrzewnic większych mocy, a także znacznie rzadsze załączanie styczników używanych w regulacji nagrzewnic o mocach przekraczających dopuszczalne obciążenie pojedynczego termostatu, co wydatnie ogranicza awaryjność tych elementów instalacji. Maksymalna temperatura pracy: 30(40)°C Zastosowanie: Regulacja pracy nagrzewnic kanałowych (jednofazowych do 3,4 kW – bezpośrednio, dwu-, lub trójfazowych, oraz nagrzewnic jednofazowych o większych mocach – poprzez stycznik), elektrycznego ogrzewania podłogowego, listw grzewczych, konwektorów, etc. Możliwość sterowania wodnymi układami grzewczymi poprzez współpracę z siłownikiem zaworu wodnego. Idealne zastosowanie do użytku w domach jednorodzinnych, budynkach mieszkalnych lub hotelowych ze względu na całkowitą automatyzację pracy.

Harmann

mobile eu pl, dobry omen online pl, tesla powerwall cena, czas słoneczny kalkulator, dlaczego warto być sobą, kalkulator odleglości, budynek energooszczędny, wodna, stile, wskaż źródła światła, alva edison, pefs, zielęcice, tadmar legnica, james brytyjski wynalazca, ranking firm leasingowych, kubik ile to, partner serwis kwidzyn, skala moca

yyyyy

Sprawdź