Kostrzewa Eei Pellets 21kW

18,050.00

Opis

Promocja obowiązuje od dnia 11.03.2019 r. do 31.03.2019 r. lub wcześniejszego wyczerpania zapasów.Ilość kotłów w ofercie specjalnej jest ograniczona!EEI Pellets 21kWEEI Pellets 21kW – najmniejszy kocioł na pelet dostępny w wersji z palnikiem Platinum Bio VG – zmieniający swoje wymiary!. Spala każdy rodzaj peletu drzewnego (klasa: A1, A2, B – cena już za ok. 600zł/tona ).VG – zmienna geometria (variable geometry). Urządzenie automatycznie dostosowuje się do zapotrzebowania cieplnego budynku zmniejszając lub zwiększając swoje wymiary.OMS – (operating monitoring system). System nadzoru i obsługi kotła na paliwa stałe.Legitymuje się certyfikatem ECODESIGN (EKOPROJEKT), klasą energetyczną A+ oraz efektywnością energetyczną i normami emisji zanieczyszczeń określonymi w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 i ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1189.Dlaczego warto wybrać EEI Pellets 21kW?40 lat – Firma KOSTRZEWA posiada niemal 40-letnie doświadczenie w produkcji urzadzeń do spalania biomasy; korzystamy przy projektowaniu z naszych sprawdzonych rozwiązań i bazujemy na zdobytym doświadczeniu.R & D ( Research and Development ) – kocioł EEI Pellets 21kW zostały opracowany przez nasz dział Badań i Rozwoju . Na początku każde projektowane urządzenie przechodzi przez specjalistyczny programy do analizy przepływów oraz wytrzymałości i naprężeń by w kolejnym etapie trafić do laboratorium, w którym poddawany jest długotrwałym testom wytrzymałościowym. Urządzenie sprawdzane jest także pod kątem emisyjności i sprawności. W naszym laboratorium możemy badać urządzenia do 750 kW.serwis – firma KOSTRZEWA posiada w całej Polsce ponad 130 wykwalifikowanych autoryzowanych serwisantów, którzy świadczą usługi serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjne.wygoda i oszczędność – już nie trzeba się martwić jaki rodzaj peletu kupić i od jakiego producenta! EEI Pellets – 21kW spala bowiem najtańsze (cena ok. 600zł/tona za pelet klasy B) i najbardziej zanieczyszczone piaskiem pelety drzewne (klasa: A1, A2, B). Urządzenia spalając zanieczyszczone pelety nie wymaga czasowego wygaszania palnika aby go oczyścić z zalegającego żużlu (szlaki) . Czyszczenie palnika następuje w trybie ciągłej pracy. Rozwiązanie zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP.komfort – aby obsługa kotła była jeszcze bardziej wygodna i komfortowa urządzenie zostało wyposażone w systemOMS (operating monitoring system) kontrolujący ilość paliwa w zbiorniku, a także ilość popiołu w popielniku Dotychczas kotły na rynku nie były wyposażane w takie systemy i w gestii użytkownika było pamiętanie o zasypaniu zbiornika i wybraniu popiołu. System skonstruowany przez KOSTRZEWA mierzy i informuje z dużym wyprzedzeniem użytkownika o planowanych działaniach (czyli o zasypie paliwa i oczyszczeniu popielnika). Informacje są wyświetlane w postaci monitu na ekranie regulatora kotła i regulatora pokojowego . Rozwiązanie zastrzeżone w Urzędzie patentowym RP.bezpieczeństwo – diagnostyka całego urządzenia. Kocioł EEI Pellets 21kW jest wyposażony w system kontrolujący stan czystości kotła i palnika. W sytuacji gdy dojdzie do regulatora informacja o zagrożeniu poprawnego działania – urządzenie zostanie wyłączone, a informacja zostanie przedstawiona na ekranie regulatora kotła lub regulatora pokojowego w postaci monitu. niska emisja zanieczyszczeń do atmosfery – konstrukcja urządzenia pozwala na ograniczenie szkodliwych spalin do atmosfery ( CO, NOx, OGC ) oraz pyłów. Kocioł posiada certyfikat ECODESIGN (EKOPROJEKT). Dyrektywa Ecodesign – od 2020 r. obligatoryjna dla producentów urządzeń związanych z energią, w tym urządzeń grzewczych – wprowadza szereg surowych wymagań m.in. dotyczących poziomu efektywności energetycznej, a także poziomu emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Wszystkie istotne dla ochrony środowiska wymogi zostały sprecyzowane w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. Certyfikat potwierdza, że urządzenie „prześcignęło” produkty spełniające wymogi tzw. 5 klasy według normy PN EN 303-5:2012. Certyfikatu potwierdzającego zgodność z wytycznymi Dyrektywy Ekodesign wymaga Unia Europejska dofinansowując modernizacje systemów grzewczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.reguluje całym systemem grzewczym budynku – umożliwia podłączenie kilku niezależnych obwodów grzewczych w budynku i ustawienie różnych temperatur w pomieszczeniach w trybie ręcznym lub pogodowym. Reguluje pracą wymiennika ciepłej wody użytkowej.moduł INTERNET- wszystkie funkcje urządzenia i systemu grzewczego budynku można nadzorować przez komputer lub telefon (opcja).spełnia klasę A+ efektywności energetycznej – najwyższa możliwa klasa dla urządzęń niebędących urządzeniami kondensacyjnymi.niezawodność- przed wprowadzeniem do oferty sprzedaży testowane 24 miesiące w laboratorium firmowym na wszystkich rodzajach peletu drzewnego.**Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dn. 23.04.1964r.Księga pierwsza, Tytuł IV, Dział II.1.pokrywa zbiornika2. zbiornik paliwa3.panel operatorski4.palnik VG” class=”lightbox” id=”lightbox_prawy_0″ href=”https://www.kostrzewa.com.pl/files/Obrazy/kotly/EEI_Pellets/www_przekroje_EEI_Pellets_12kW_powiekszenie.jpg” target=”_blank”>1.palnik Platinum Bio VG2. zawirowywacze3.komora ceramiczna4.szuflada na popiół” class=”lightbox” id=”lightbox_prawy_1″ href=”https://www.kostrzewa.com.pl/files/Obrazy/kotly/EEI_Pellets/www_przekroje_EEI_Pellets+opis_przekroj_powiekszenie_01.jpg” target=”_blank”>EEI Pellets 21kWAutomatyka Platinum Bio ecoMAX 860P TOUCH z kolorowym, dotykowym panelem operatorskim – urządzenie wykonane w zaawansowej technologii, które kontroluje proces spalania w kotle i palniku peletowym. Automatyka steruje:podajnikiem paliwa ze zbiornikapodajnikiem palnikawentylatorem ciśnieniowymzapalarkąpompą c.o.pompą c.w.u.czujnikiem poziomu paliwapompą kotłową/buforapompą cyrkulacyjnąsiłownikiem liniowymbuforem i dodatkowymi trzema zaworami mieszającymimieszaczem obwodu grzewczego dodatkowymi dwoma zaworami mieszającymi – moduł C (opcja)Wyposażenie opcjonalne:czujnik temperatury zewnętrznejczujnik c.o.czujnik c.w.u.czujnik temperatury powrotukolorowy panel pokojowy ecoSTER TOUCH z funkcją zdalnego sterowania kotłatermostat pokojowy programowalny tygodniowy bezprzewodowytermostat pokojowy programowalny tygodniowy przewodowyczujnik temperatury z regulacjązestaw sondy lambda EcoLAMBDAdodatkowy moduł rozszerzeniowy (C)moduł internetowy EcoNETPalnik Platinum Bio VG:innowacyjność na skalę Europy – urządzenie automatycznie dostosowuje się do zapotrzebowania cieplnego budynku zmniejszając lub zwiększając swoje wymiary. Przy projektowaniu nowego produktu skorzystaliśmy z technologii zmiennej geometrii ( VG – variable geometry )spala najtańsze i najbardziej zanieczyszczone piaskiem pelety drzewne (klasa: A1, A2, B).Urzadzenia spalając zanieczyszczone pelety nie wymaga czasowego wygaszania palnika aby go oczyścić z zalegającego żużlu (szlaki) . Czyszczenie palnika następuje w trybie ciągłej pracy. Rozwiązanie zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP.automatyczny start palnikakontrola płomienia za pomocą fotokomórkiniska bezwładność cieplną podczas startu i zatrzymanianiski pobór energii elektrycznejkontrola temperatury pracy palnika – zapewnia bezpieczeństwo na najwyższym poziomie3 fazy rozpalania paliwa eliminują wybuchy gazów podczas rozpalaniafunkcja AUTOSTART po zaniku napięcia – zapamiętywanie ostatnich ustawieńwkład ceramiczny- zwiększa sprawność i zmniejsza emisyjnośćWymiennikWykonany jest z wysokiej jakości stali kotłowej P265GH grubości 4- 5 mm. Dzięki zastosowaniu przy projektowaniu metody 3T (time, turbulator, temperature) wymiennik jest bardzo małych gabarytów.Dlaczego wybraliśmy stal?uzyskiwanie maksymalnych sprawności;możliwość swobodnego projektowania wysokowydajnych wymienników;mała wrażliwość na brak wody;mała wrażliwość na kamień kotłowy;mała wrażliwość na nagłe zmiany temperatury.Kotły EEI Pellets spełniają wymogi dotyczące ECODESIGN (EKOPROJEKTU) dla kotłów na paliwo stałe (Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dn. 28.04.2015r.).Urządzenie cechuje się niskimi kosztami eksploatacji – zużycie energii elektrycznej do wytworzenia 1kW energii cieplnej jest mniejsze od 0,005kWheZaprojektowany w technologii 3D CAD SolidWorks Premium oraz SolidWorks Flow Simulation. Zastosowanie:Dom wielorodzinnyMałe gospodarstwo rolneDuże gospodarstwo rolneBudynki przemysłowe i handloweGranulat z trocin (pelet) wykonany zgodnie z PN-EN ISO 17225-2:2014Klasa A1• granulacja 6±1mm; 8±1mm• długość 3,15 ≤ L ≤ 40• polecana wartość opałowa 16500 – 19000 kJ/kg• zawartość popiołu ≤ 0.7%• wilgotność ≤ 10 %• ciężar właściwy (gęstość) ≥ 600 kg/m3• temperatura topnienia popiołu powyżej 1200° CKlasa A2• granulacja 6±1mm; 8±1mm• długość 3,15 ≤ L ≤ 40• polecana wartość opałowa 16500 – 19000 kJ/kg• zawartość popiołu ≤ 1,2%• wilgotność ≤ 10 %• ciężar właściwy (gęstość) ≥ 600 kg/m3• temperatura topnienia popiołu powyżej 1200° CKlasa B• granulacja 6±1mm; 8±1mm• długość 3,15 ≤ L ≤ 40• polecana wartość opałowa 16500 – 19000 kJ/kg• zawartość popiołu ≤ 2%• wilgotność ≤ 10 %• ciężar właściwy (gęstość) ≥ 600 kg/m3• temperatura topnienia popiołu powyżej 1200° CPARAMETREEI 12 kWEEI 21 kWZakres mocy cieplnej (pelet) [kW]3,7- 13,25,9- 20,7Metoda regulacjiFuzzy Logic 2Fuzzy Logic 2Klasa kotła wg PN-EN 303-5:201255Sprawność (moc nominalna) [%]90,993,9Klasa efektywności energetycznejA+A+Pojemność wodna [L]4790Maks. ciśnienie pracy [bar]22Maks. temp. pracy [°C]8585Ciśnienie testu [bar]44Ciąg kominowy [mbar]0.15 – 0.200.15 – 0.20Temp. spalin przy nominalnej / minimalnej mocy cieplnej [°C]126,5/83,9104,4/71,1Minimalna temp. wody powracającej do kotła [°C]4545Przybliżone zużycie paliwa (pelet) przy nominalnej /minimalnej mocy cieplnej [kg/h]2,5/16/2Średnica czopucha [mm]127159Średnica króciec zasilania/powrotu [cal]G1 1″G1 1.1/4″Zasilanie [V]230230Maksymalny pobór energii elektrycznej (podczas rozpalania) [W]492492Waga250340Pojemność zbiornika paliwa standard [L]220240Wymiary otworu załadowczego zbiornika[mm]550x550560x560Moc kotła (kW) 12 21Powierzchnia grzewcza(m2)50-200100-300Powierzchnia podana jest przy wysokości pomieszczeń 2,5mMoc kotła (kW) 12 21Powierzchnia grzewcza(m3) 125-500 250-750

Kostrzewa

projekt instalacji co cena, kospel sw 200, rekuperator czy warto, www tarnow net pl, email energa, panele poznan, ko wrocław oferty pracy, co za życie 2000

yyyyy

Sprawdź