Thermoval TVR295 z czujnikiem powietrznym TVR295_CZP200

359.10

Opis

Regulator Thermoval TVR 295 – precyzyjne ogrzewanie podłogowe, przeciwoblodzeniowe.Thermoval TVR 295 jest programowalnym, dwukanałowym regulatorem uniwersalnym, który montowany jest na szynę DIN. Zaprojektowany do współpracy z ogrzewaniem podłogowym oraz do zewnętrznych systemów ochrony przeciwoblodzeniowej elementów budynków oraz przyległej infrastruktury.Oprogramowanie urządzenia pozwala na niezależną kontrolę jednej lub dwóch stref grzewczych oraz na zaprogramowanie w cyklu tygodniowym parametrów pracy niezależnie dla każdej ze stref. Urządzenie posiada opcję kalibracji czujników i zmiany histerezy.Kontrola pracy systemu odbywa się na podstawie odczytów parametrów temperatury przestrzeni ogrzewanej, powietrza lub temperatury gruntu. Urządzenie współpracuje z 2 czujnikami temperatury. Posiada 2 przekaźniki oraz ma wbudowany zegar czasu rzeczywistego, programator czasowy umożliwiający automatyczne zmiany temperaturyUrządzenie posiada czytelny wyświetlacz cyfrowy, ułatwiający ustawianie parametrów pracy oraz bieżący odczyt temperatur z czujników. W podstawowym trybie wyświetlania, na ekranie jest wyświetlana aktualna wartość temperatury zmierzona czujnikami i stan wyjść przekaźników (aktywne – nieaktywne).Oprogramowanie regulatora umożliwia ustawienie jednego parametru tzw. punktu aktywacji przy określonej temperaturze lub ustawienie zakresu pracy po przez wybranie poziomu górnej i dolnej temperatury.Regulator TVR 295 jet wyposażony w jednokanałowystycznik, który może bezpośrednio załączać obwody, gdzie moc grzewcza nie przekracza 3500 W, lub pośrednio przez dodatkowy stycznik napięcia.Regulator może być wykorzystywany do ochrony:dachów, rynien, rur odpływowych, kanałów odpływowych,schodów, chodników, podjazdów,ochrony części maszyn i urządzeń,wszędzie tam gdzie do nadzoru nad systemem przeciwoblodzeniowym wystarczy odczyt temperatury powietrza.Regulator może współpracować z dwoma typami czujników:z powietrznym czujnikiem naściennym CZP 200 – stosujemy w systemach przeciwoblodzeniowych zainstalowanych na rynnach, rurach spustowych, dachach, nawierzchniach (w tym gruntowych.z czujnikiem kablowym CZN 200- stosujemy w instalacjach rurowych (montaż czujnika bezpośrednio na powierzchni rury).W zestawie znajdują się:regulator TVR 295,czujnik temperatury CZP 200 (1szt.) – dodatkowy czujnik kosztuje 27 zł brutto.

THERMOVAL

instalacja monitoringu schemat, villant, 1 kw cena, echo kamienia pomorskiego, www he, zużycie gazu w mieszkaniu, podgrzewacz przepływowy gazowy

yyyyy

Sprawdź